Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας

Καριώρης Παναγιώτης

 

Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή, δύο μέλη του Συλλόγου των Διδασκόντων και έναν εκπρόσωπο  τοι οικείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Advertisements